Godkännande av uppdrag

Godkännande av uppdrag

 
 
 
 
 
 
 
Jag har gjort en egen bedömning av tid eller pris
Hemmafixaren har gjort en bedömning av tid eller pris
Ingen uppskattning har gjorts
 
 
Jag har tagit del av och godkänt de villkor som föreligger för uppdraget och behandling av mina personuppgifter.
 

Uppdragsvillkor och integritetspolicy


ANSVAR


Kunden ansvarar för att avlägsna material eller objekt som kan ta skada eller utgör en risk för Hemmafixaren. Arbetsplatsen skall vara lämplig för utförandet av arbetet. Annars kan kostnader tillkomma för att säkerställa arbetsplatsens lämplighet.


Kunden skall kontrollera de resultat som framställts att de är i enlighet med beställningen av det utförda arbetet.


PRIORITET


Uppdrag med normal prioritet kan vid låg belastning komma att starta tidigare än planerat. Kunder med uppdrag av högre begärd prioritet går före dessa i kön oavsett inkommande datum, vilket kan innebära tillfälliga fördröjningar. Om fördröjningen är av anmärkande omfattning ska kund informeras om detta.


För uppdrag med högre prioritet debiteras en förhöjd avgift.


Hemmafixaren ansvarar inte för dolda fel eller moment som inte kunnat förutses vid eventuell uppskattning av uppdragets omfattning.


PRISER


Timpris: 495 kr
Resor milersättning: 0 kr inom 021-riktnumret


OMFATTNING OCH BETALNING


Om annat ej avtalats sker debitering enligt tidsåtgång. Hemmafixaren kan uppge tidsuppskattning som ett ungefärligt mått på tidsåtgång. Den faktiska tidsåtgången kan skilja från tidsuppskattningen. Vid bekymmersfria fall kan den faktiska tidsåtgången bli mindre än uppskattat, och i motsatta fall högre. Vid större avvikelse av mertid ska kund informeras om detta så snart detta är känt. Hemmafixaren skall på kundens begäran kunna redogöra arbetstiden för vissa moment eller milstolpar.


Betalning enligt 10 dagar netto. Utebliven betalning debiteras 60 kr i påminnelseavgift samt ränta enligt lag 6 § Räntelagen (1975:635).


PERSONUPPGIFTER


Den insamlade informationen om kunden skall ske i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Hemmafixaren förbinder sig att endast samla in tillräcklig information nödvändig för uppdragets utförande och inte överlåta uppgifterna till tredjepart, med undantag vid brott eller tvist.

Hemmafixaren021

Allfixaren nummer (nolltjugo)ett

 

Hemmafixaren är ett företag verksamt i Västerås region. Vi hjälper dig med din renovering. Vid intresse hör av dig via telefon eller e-post.

    Hör gärna av dig

 

E-post: info@hemmafixaren021.se

Telefon: 076 - 197 77 05

Copyright © 2019 Alla rättigheter reserverade